Profil Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan

Nama Lengkap                   : H. HENDRI SYAHRI, S.T., M.T.

NIP                                        : 19700301 199703 1 008

Tempat/tgl lahir                 : Kotabumi / 01 Maret 1970

Agama                                 : Islam

Jenis Kelamin                      : Laki-laki

Alamat Rumah                    : Perum Daedong Kec. Blambangan Umpu

Pangkat Terakhir               : Pembina Utama Muda / IV.c